Project aanpak

Projecten doen we niet voor een klant, projecten doen we met een klant.

Ons uitgangspunt is dat wij u als klant zoveel mogelijk betrekken in het ontwikkel proces, maar wel zonder u te overladen met extra werk.
U bent onderdeel van ons team, wij zijn onderdeel van uw team, zodat wij samen uiteindelijk tot de best mogelijke en passende oplossing kunnen komen.

Dit betekent dat wij u in elke stap van een ontwerp en ontwikkel proces de mogelijkheid geven om al direct inzicht te krijgen in het uiteindelijke resultaat, en u de mogelijkheid geven hierop te reageren en aanpassingen te doen.

 

Analyse en ontwerp: online en up to date ‘wireframes’, simulaties en prototypes

Tijdens de ontwerpfase krijgt u van ons normaliter geen lijvige PDF’s en documenten met tientallen pagina’s technisch jargon, maar bouwen wij eenvoudige en dynamische simulaties en ‘wireframes’ (klikdemo’s) van de te ontwikkelen oplossing.

Deze geven u als klant de mogelijkheid al direct een ‘feel’ voor de uiteindelijke oplossingen te krijgen, en te zien of dat wat u wil, ook werkelijk is wat er uiteindelijk opgeleverd zal worden.

Wij zorgen er voor dat:

  • Deze modellen dynamisch zijn, dus geen statische screenshots, maar een realistische en klikbare simulatie zijn van de uiteindelijke oplossing.
  • Deze modellen altijd online, dus altijd beschikbaar zijn voor u en eventuele derden.
  • Dat elke aanpassing altijd direct zichtbaar is.
  • U direct commentaar kunt leveren in de modellen en eventueel zelfs direct aanpassingen in kunt doen.
  • U de historie van wijzigingen over tijd kunt volgen, en eventueel terug kunt grijpen op ‘oude’ versies, zodat meerdere scenario’s en mogelijke oplossingen geëvalueerd kunnen worden.

 

Bouw: Iteratief en organisch ontwikkelen

Uw organisatie en omstandigheden zijn dynamisch. Inzichten veranderen, eisen worden aangepast. Bij de ontwikkeling van een oplossing moet hier op ingespeeld kunnen worden.
Tijdens de werkelijke ontwikkeling van de applicatie gebruiken wij moderne ontwikkeltechnieken, met korte (4 wekelijkse) iteraties. Na elke iteratie kan er geëvalueerd en direct bijgestuurd worden. Elke ontwikkel iteratie staat op zichzelf, en biedt uiteindelijk een werkbare en afgeronde stap op weg naar de uiteindelijke oplossing.
Ook zorgen wij er voor dat, voor zover mogelijk, de te bouwen oplossingen al zo snel mogelijk door u online te testen, te evalueren en eventueel aan derden te presenteren is.

  • Moderne ontwikkeltechnieken (Scrum, Agile)
  • Korte iteraties (4 weken)
  • Snel en direct kunnen bijsturen bij wijzigende inzichten, eisen of veranderde omstandigheden.
  • Elke iteratie is altijd direct online, dus altijd voor u beschikbaar voor evaluatie of presentatie