Training & Simulatie solutions

Het beste leert men door te doen.

Softwell heeft in de loop der jaren verschillende custom oplossingen ontwikkelt voor het simuleren van processen voor universiteiten, de bankwereld, de zorgsector e.a.

Deze oplossingen bieden de mogelijkheid om activiteiten die normaliter kostbaar, complex en tijdrovend zijn om uit te voeren, eenvoudig in 3d ‘virtual environments’ te simuleren.

Onze oplossingen

Onze oplossingen kenmerken zich door:

 • Simulatie van omgevingen in een 3d ‘virtual environment’, waarbij handelingen en acties die anders veel tijd en geld zouden kosten om in realiteit uit te voeren, snel, eenvoudig en goedkoop kunnen worden getraind of gesimuleerd
 • Uitgebreide support voor wijzigende (trainings)situaties, processen en support van workflow binnen een proces
 • Rapid prototyping solutions, een oplossing is vaak binnen een paar weken tot maanden ‘live’.
 • Volledige web en administratieve backend support voor tracking van resultaten, analyses e.d.

Onze kennis

Softwell combineert benodigde specialistische kennis en ervaring voor het bouwen van deze oplossingen, die vaak niet binnen één organisatie te vinden is:

 • Support en kunde voor het kunnen definiëren van de noodzakelijke stappen voor het vertalen van een bestaand proces/scenario naar een simulatie/training oplossing
 • Ontwikkelen van de noodzakelijke 3d omgevingen en de benodigde ‘assets’ (3d objecten e.d.) om deze omgevingen realistisch te laten overkomen
 • Ontwikkelen van de benodigde processen, workflow en technische implementatie van deze binnen de oplossingen
 • Ontwikkelen en integreren van de:
  • maintenance, support, administratie backend
  • logging, datawarehousing, rapportage en analyse van resultaten en data
  • integratie met bestaande omgevingen en architecturen binnen uw organisatie
 • Bieden van support, trainingen en workshops om gebruikers bekend te maken met de oplossing

In Softwell vind u dus een ‘single one stop shop’ die u kan ondersteunen in de analyse, opzet en uiteindelijke implementatie van deze oplossingen, en de benodigde consultancy en workshops voor het uiteindelijke gebruik.